Chúc mừng sinh nhật 59

...

...

Đến cái tên của anh em cũng muốn quên đi nhưng hàng năm vào ngày này , điện thoại lại đổ tiếng chuông để bắt em lại phải nhớ anh… Em cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài dấu … cả. Anh xa em quá rồi , xa cả về khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách tâm hồn. Làm sao có thể khác đi được dù 2 ta có muốn hay không. Em sẽ quên khuôn mặt anh , giọng nói anh và cả nụ cười ấy nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: