Rảnh rỗi làm ruốc ăn

Sáng , ngủ dậy cái là có tư tưởng ra chợ mua lấy cân thịt về làm ruốc. Lý ra là cũng ko thèm ruốc đâu , tại mấy đứa sv trọ ở nhà mình cứ để lọ ruốc lù lù ra . Mình thèm vãi chấy. Mua ở ngoài thì kinh kinh, nhỡ thịt lợn chết , nhỡ chế biến tùm lum, ăn đau bụng chít . Haha, ruốc mình làm , ” mặn ” phải biết .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: