Lý giải quan niệm của HCM về động lực của CNXH

Lý giải quan niệm của HCM về động lực của CNXH

HCM đã xác định các mục tiêu cụ thể của thời kì quá độ lên CNXH trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gồm: mục tiêu chính trị, mục tiêu kinh tế, mục tiêu văn hóa – xã hội. Để thực hiện những mục tiêu đó,cần phát hiện những động lực và những điều kiện đảm bảo cho động lực đó thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH, nhất là những động lực bên trong, nguồn nội lực của CNXH
Theo HCM, những động lực đó biểu hiện ở 2 phương diện vật chất và tư tưởng. Trong đó, động lực quan trọng và quyết định nhất là con người, là nhân dân lao động, nòng cốt là công – nông – trí thức. HCM thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, thiết tha của họ. Đồng thời. chăm lo bồi dưỡng sức dân, đó là lợi ích của nhân dân và từng cá nhân
Nói con người là động lực của CNXH, hơn nữa là động lực quan trọng nhất, HCM đã nhận thấy ở động lực này có sự kết hợp giữa cá nhân ( sức mạnh cá thể) với xã hội ( sức mạnh cộng đồng). Truyền thống yêu nước, sự đoàn kết, sức lao động sáng tạo của nhân dân, đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên động lực quan trọng của CNXH. Người đặc biệt quan tâm đến hiệu lực của tổ chức, bộ máy, tính nghiêm minh của kỷ luật, pháp luật, sự trong sạch, liêm khiết của đội ngũ công chức các cấp từ TW tới địa phương
HCM rất coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng mọi năng lực sản xuất,làm cho mọi người mọi nhà trở nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền kinh tế với kĩ thuật, kinh tế với xã hội
Cùng với động lực kinh tế, HCM cũng quan tâm tới văn hoá, khoa học, giáo dục, coi đó là động lực tinh thần không thể thiếu của CNXH
Tất cả những nhân tố động lực trên là nguồn lực tiềm tàng của sự phát triển, trong đó sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của CNXH. Đây là hạt nhân trong hệ động lực của CNXH
Ngoài các động lực bên trong, theo HCM phải kết hợp được với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với CN quốc tế của gc công nhân, phải sử dụng tốt những thành quả khoa học – kỹ thuật của thế giới
Nét độc đáo trong phong cách tư duy biện chứng HCM là ở chỗ bên cạnh việc chỉ ra các nguồn động lực phát triển của CNXH, Người còn lưu ý, cảnh báo và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn năng lượng vốn có của CNXH, làm cho CNXH trở nên trì trệ, xơ cứng, không có sức hấp dẫn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: