Thích 1 ng sao khó thế H ơi !

H nhìn H cười , rồi cũng chỉ dc đáp lại 1 nụ cười. Thik 1 ng sao khó thế H ơi… H chả biết phải làm j ca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: