Đến hẹn lại lên…thuyết trình triết học

Mai là 6 mạng đầu danh sách lớp lên thớt môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác_ Lênin, phần Học thuyết giá trị
Câu hỏi ôn tập :
1. Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hh đặc biệt ? là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn chung tư bản ? Thị trường lao động ở nước ta có những vấn đề j nổi bật ?
2. Phân biệt sự khác nhau giữa TB bất biến & TB khả biến ; m tuyệt đối & m tương đối.
Ý nghĩa của những phương pháp sản xuất m
3. Tại sao nói sx GTTD là quy luật kinh tế tuyệt đối của TB CN
4. So sánh m & P ; P’ với m’
Ý nghĩa của việc nghiên cứu vđ
5. Phân tích sự hình thành của lợi nhuận bình quân và tỉ suất lợi nhuận bình quân .
6. Tại sao nói tuần hoàn TB phản ánh sự vận động TB về mặt vật chất còn chu chuyển TB phản ánh sự vđ TB về mặt lượng ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: