Memory cùng thầy Vũ Khánh nè !

Ui, được gặp thầy quả là dịp hiếm hoi . Giờ thầy đã ở 1 cương vị mới ,trách nhiệm nặng nề hơn, p dành nhiều thời gian hơn cho công việc và thế là thầy … rời bỏ bọn em.

Mấy hãng kem đánh răng nên tìm đến chúng tôi để mời quảng cáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: