101 tư thế chụp ảnh đáng nhớ của lớp NA.K28

Tớ hem có nhìu time để tổng kết các bức ảnh trong kho tư liệu mênh mông của lớp . Up tạm mấy cái nhá !
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: