Đề cương ôn tập môn ” đường lối cách mạng của Đảng CS VN “

Câu 2 : Pt’ nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kn của CMt8 năm 1945
Nguyên nhân :
– Dt VN vốn có truyền thống yêu nc sâu xa, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập tự do. Dưới chế độ áp bức , bóc lột tàn bạo của đq’ P’ và px Nhật, nd ta thấy rõ chỉ có 1 con đường là vùng dậy đấu tranh đập tan xiềng xích nô lệ thì mới có đl,td,hp. Vì vậy khi ĐCS đông dương và mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nc thì mọi ng hăng hái hưởng ứng, nhất tề xông lên lúc thời cơ tới.

– ĐCS Đ.Dương đứng đầu là chủ tịch HCM lãnh đạo cmt8, trải qua 2 cuộc diễn tập 1930-1931, 1936-1939 đã động viên giác ngộ , tổ chức được các tầng lớp ng , phát động đc lực lượng to lớn của công nông , thực hiện đc khối liên minh công nông vững chắc, trên cơ sở đó đã tập hợp đc mọi lực lượng yêu nc trong 1 m.trận dt thống nhất rộng rãi ,lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh c.trị , đtranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn , tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị, đánh đổ toàn bộ bộ máy của đq và pk , giành chính quyền về tay nd.

– CMT8 thắng lợi 1 cách tương đối nhanh chóng và ít đổ máu 1 phần nhờ có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh TG thứ 2. Hồng quân LX và quân đồng minh đã đánh bại px Đức -Nhật , góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình dân chủ trên toàn TG. Đó là cơ hội ngàn năm có 1 để nd ta vùng lên giành độc lập.

Ý NGHĨA LỊCH SỬ
CMT8 là 1 sự kiện vĩ đại trong ls dt Vn , nó phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ của thực dân P’ kéo dài hơn 80 năm và của px N, đồng thời nó còn lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm . Với thắng lợi của cmt8 , nc ta từ 1 nc thuộc địa đã trở thành 1 nc độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa đưa nd từ thân phận nô lệ thành ng dân độc lập , tự do , làm chủ nc nhà .
Về mặt qtế , cmt8 là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của 1 dt nhược tiểu tư đã tự gp’ khỏi ách đq thực dân . Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đtranh của nd các nc thuộc địa và nửa thuộc địa trên tg , đặc biệt là nd châu A’ và châu phi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: