Phạm Ánh Sáng bị dìm hàng thê thảm

Nhờ mình dìm mà Sáng nay đã khá “lổi tiếng” trong phạm vi trường . Up ảnh cho mọi ng chém , kể cũng vui ra phết, hìhì.

Nhìn tớ make up xinh hem ?


Thác loạn thời non và xanh


Mỗi cái like của bạn sẽ góp 200đ cho quỹ " chung tay vì bệnh nhân rụng tóc do điều trị bằng hóa chất " Ảnh mang tính chất minh họa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: